Manualne przygotowanie narzędzi

Dezynfekcja narzędzi

Skontaminowane narzędzia są źródłem ryzyka, dlatego istotna dla ochrony personelu jest natychmiastowa – po użyciu dezynfekcja instrumentarium. Dzięki doskonałym właściwościom...

Mycie narzędzi i endoskopów

Ecolab oferuje kompletną paletę produktów do manualnego i maszynowego przygotowania narzędzi, endoskopów i instrumentarium medycznego, gwarantującą bezpieczeństwo pacjentów i...

Programy Edukacyjne

Ecolab oferuje szeroki wachlarz zaawansowanych szkoleń oraz systemy monitorowania mające na celu wspieranie szpitali w redukcji zakażeń. Połączenie wyjątkowej palety produktów z...

Przygotowanie endoskopów

Każdy endoskop użyty do zabiegów medycznych należy traktować jako wysoce niebezpieczny. Dlatego, pomimo złożonej budowy i trudności związanych z jego dezynfekcją, wymagana jest...

Back to Top