Programy edukacyjne

Ecolab oferuje szeroki wachlarz zaawansowanych szkoleń oraz systemy monitorowania mające na celu wspieranie szpitali w redukcji zakażeń. Połączenie wyjątkowej palety produktów z systemami dozowania gwarantuje naszym klientom kompleksowe podejście do walki z zakażeniami szpitalnymi

Programy edukacyjne

Akcja Czyste Ręce

Akcja ta jest incjatywą działu Healthcare mającą na celu uświadomienie znaczenia i edukację w zakresie poprawnej higieny rąk. To już III edycja Akcji Czyste Ręce w pełni wspierana...

Edukacyjny Program Przestrzegania Higieny Rąk wg WHO

Edukacyjny Program Przestrzegania Higieny Rąk został specjalnie opracowany przez Ecolab, by wspierać Państwa w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa pacjenta oraz ograniczaniu zakażeń...

Back to Top