Healthcare
doctor and nurses

Healthcare

Zapewnienie równowagi pomiędzy możliwie najlepszą opieką medyczną a rozsądnym poziomem kosztów, jest jednym z największych wyzwań, przed którym staje sektor ochrony zdrowia.

Zadaniem Działu Healthcare jest pomóc Państwu osiągnąć taką perfekcyjną równowagę w każdej sytuacji, dzięki ofercie najlepszych rozwiązań.

Służymy Państwu pomocą, zapewniając: najlepszą ochronę środowiska pracy przed patogenami powodującymi zakażenia podczas leczenia pacjentów, bezpieczeństwo i wygodę dla personelu, funkcjonalność posiadanego sprzętu i urządzeń, w efekcie wpływając pozytywnie na wynik finansowy Państwa placówki.

Pomagamy:

  • zredukować zakażenia
  • zoptymalizować procedury , poprawić wyniki
  • podtrzymywać wysoki poziom wiedzy personelu
  • racjonalnie korzystać z zasobów.


Nasza oferta obejmuje:

  • higienę rąk i skóry
  • reprocesowanie instrumentów medycznych
  • utrzymanie czystości powierzchni
  • urządzenia dozujące
Back to Top