Świętuj Światowy Dzień Higieny Rąk z Ecolab, 5 maja 2018

37 000 pacjentów w Europie umiera na skutek bezpośrednich powikłań zakażeń szpitalnych. Zgodnie z wyliczeniami, zakażeniom tym można zapobiec w 20-30% dzięki promocji higieny i działalności epidemiologicznej.

Higiena rąk to bardzo łatwy sposób na poprawę higieny – i ważny aspekt zapobiegania zakażeniom w opiece zdrowotnej. 
Niestety szacuje się, że procedury higieny są przestrzegane przez pracowników opieki zdrowotnej tylko w 40%. 

5 maja to ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia Dzień Higieny Rąk. Ecolab aktywnie uczestniczy w kampanii. 

Dlaczego 5 maja? 
Każdy pracownik opieki zdrowotnej powinien dezynfekować lub myć ręce zgodnie z 5 momentami higieny rąk, na przykład przed kontaktem z pacjentem. 5 maja jest więc datą symboliczną, dodatkowo przypominająca o pięciu momentach (5.5). 


Jakie są plany Ecolab na ten rok? 

  • Bierzemy udział w kampanii w mediach społecznościowych: pracownicy opieki zdrowotnej na całym świecie pokazują swoje zaangażowanie w higienę rąk. WHO przygotowało specjalną tablicę, na tle której należy się sfotografować i umieścić zdjęcie na platformie Facebook lub Twitter. W ubiegłym roku pomogliśmy wypromować setki zdjęć, w tym roku zamierzamy osiągnąć jeszcze więcej. 
  • Wprowadzamy również nasz nowy Program Higieny Rąk, składający się z 4 elementów: technologii, szkoleń, serwisu i informacji. Z nim szpitale mogą podnieść poziom przestrzegania higieny rąk. Dążymy do tego, aby pomagać naszym klientom osiągnąć czystsze, bezpieczniejsze, zdrowsze szpitale, zmniejszając ryzyko zakażeń szpitalnych oraz poprawić efektywność, dzięki naszym programom.


Back to Top